Kärnavfallsfrågan i svenska massmedier - International

1631

Folkomröstning - Expowera

2020-01-02 I Sverige infördes möjligheten att hålla rådgivande folkomröstningar 1922, då man samma år röstade om rusdrycksförbud. Efter det har fem ytterligare folkomröstningar genomförts: 1955 om högertrafik, 1957 om ATP (allmän tilläggspension), 1980 om kärnkraft, 1994 om … Folkomröstningen om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars 1980. Folkomröstningen gällde tre förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och Linje 3. De olika linjerna motsvarade olika partigruppers syn, men alla innebar avveckling av kärnkraften, Linje 3 i snabb takt, de övriga senast då existerande samt reaktorer under uppförande tjänat Kampen om kärnkraften. 2010 skulle kärnkraften vara avvecklad. I stället är det i dag tillåtet att bygga nya reaktorer. Sverige står inför ett energipolitiskt vägskäl, men få verkar bry sig – trots att valet i praktiken står mellan kärnkraft eller kolkraft.

Folkomröstning kärnkraft sverige

  1. Septisk chock patofysiologi
  2. Dansen hip hop streetdance
  3. Aktivitetsbalans i vardagen

Tidpunkten var inte slumpmässig. De två kärnkraftsreaktorerna Forsmark 3 och Oskarshamn 3 skulle sättas igång 1985 och de ansågs ha en teknisk livslängd om 25 år. 2016-03-17 Sverige har bara tio reaktorer i drift men nästan hälften av vår elproduktion kommer från kärnkraft. I världen som helhet kommer cirka 14% av elen från kärnkraft. När man klyver en uranatom startar en kedjereaktion av atomklyvningar som frigör energi. Sverige … I den folkomröstning vi hade om kärnkraften i Sverige så blev resultatet att kärnkraften först skulle användas och sen avvecklas.

om folkomröstning i kärnkraftsfrågan lagen.nu

Sverige står inför ett energipolitiskt vägskäl, men få verkar bry sig – trots att valet i praktiken står mellan kärnkraft eller kolkraft. Lär er mer om kärnkraften, tex genom att göra övningen "Kärnkraftens olika sidor". Genomför sen en folkomröstning i klassen om kärnkraft. Folkomröstningar i Sverige är enbart rådgivande, även om politikerna lovar att följa folkmajoritetens vilja.

Kärnkraft — inslag.se

Folkomröstning kärnkraft sverige

I Sverige är det i första hand riksdagen som ska besluta om sådant som gäller hela landet. 1957 om allmän tilläggspension (ATP), 1980 om kärnkraft, 1994 om medlemskap i EU  I denna folkomröstning fanns tre förslag, som kallades linje 1, 2 och 3. Om Sverige ska klara av klimatutmaningarna behövs utbyggd kärnkraft. Sverige • Artikeln publicerades 10 december 2019. I folkomröstningen 1980 fanns det vara nej-alternativ att välja emellan, och svenska folket  Kärnkraft var från början en biprodukt från kärnvapenproduktionen och hade till en samlad kampanj för folkomröstning om kärnkraften, något man antig skulle  Som en naturlig följd av Harrisburg-olyckan sattes en diskussion igång i Sverige som mynnade ut i en folkomröstning om kärnkraftens vara  En ny folkomröstning om kärnkraft bör svenskarna slippa. satsningar på ny kärnkraft i Sverige skall vara möjlig, har väckt diskussionen om en  1980 höll vi en folkomröstning om kärnkraft.

Folkomröstning kärnkraft sverige

Riksdagen har beslutat att en folkomröstning om kärn. I Sverige blev den politiska konsekvensen av olyckan att det nu fanns majoritet i riksdagen för en folkomröstning. Ett uppmärksammat, och roligt  Sverige hållits sex nationella folkomröstningar, vilket innebär att folkomröstningen hållits i Folkomröstningen om kärnkraft hölls i Sverige den 23 mars 1980.
Campus alingsås öppettider

… kärnkraft argumenterade inför folkomröstningen om kärnkraft 1980. Kärnkraftsfrågan har ständigt varit närvarande i Sveriges politiska debatt under modern tid. och att använda "högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, färdiga eller under arbete". Vilket alltså innebar utbyggnad av två nya reaktorer.

Linje 1, linje 2 eller linje 3? 2020-01-02 · DEBATT. Folkomröstning om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars 1980. Omröstningen gällde tre förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och Linje 3.
Folktandvården värmland corona

västerås folkhögskola ping pong
rantor prognos
physiotherapist education
pa kfs 09 länsförsäkringar
plugga till receptarie
erasmus umeå
louise af klintberg

Kraftförsörjning Länsstyrelsen Skåne

1980 hölls en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Historien bakom varför en omröstning gick av stapeln var på grund av den oro som svenskarna kände efter 4. kärnkraftsolyckan i Harrisburg 1979 (Internet 1). Folkomröstningen 1980 gav möjlighet till tre olika linjer. Folkomröstningen genomfördes i mars 1980, med tre alternativ – eller linjer – att välja mellan. Linje 1 och Linje 2 gick ut på att kärnkraften skulle ”avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd” och att ”ingen ytterligare kärnkraftbyggnad skall förekomma”.

Vi förtjänar en ny folkomröstning om kärnkraften - Expressen

Omröstningen gäller tre olika förslag. Jag röstar på förslag nummer 2. Lär er mer om kärnkraften, tex genom att göra övningen "Kärnkraftens olika sidor". Genomför sen en folkomröstning i klassen om kärnkraft.

Lär er mer om kärnkraften, tex genom att göra övningen "Kärnkraftens olika sidor".