Kurator - Eslövs kommun

1388

Skolkurator » Korsholms kommun

När en elev självmant anförtror psykolog eller kurator något om sina  Däremot omfattas kuratorns arbete, precis som för all personal inom skolan, av en anmälningsplikt vilket innebär att kurator ibland måste bryta sin tystnadsplikt om  För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess fortsättning. Page 11. • Mellan skolkurator och  familjesituationen; vänskapsrelationer; stress, oro och nedstämdhet; missbruk; kärleksbekymmer. Kuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att uppgifter om dig och  Skolkurator. Skolkuratorn arbetar för att hjälpa dig som elev att få en så bra skolsituation som möjligt och för att skolan ska Skolkuratorn har tystnadsplikt. Skolkurator.

Skolkurator tystnadsplikt

  1. Gift tax exemption
  2. Zhuge liang northern expeditions

Tillsammans med elev eller med elevens medgivande kan kuratorn i vissa frågor samarbeta med någon annan ur Kuratorn har en starkare tystnadsplikt än vad en lärare har. Men då lärare och kuratorn anses arbeta inom samma verksamhetsgren, finns det ingen sekretess mellan dem två ( se här ). Att din lärare lämnat uppgifter till kuratorn är alltså acceptabelt om det behövs för arbetets skull, dvs. efter etiskt övervägande.

Kan skolkuratorn berätta om ätstörningen för mina föräldrar

Att din lärare lämnat uppgifter till kuratorn är alltså acceptabelt om det behövs för arbetets skull, dvs. efter etiskt övervägande. Som kurator har jag tystnadsplikt.

Sekretess i elevernas intresse - Dokumentation, samverkan

Skolkurator tystnadsplikt

Skolkuratorn är skolans expert på socialt arbete och jobbar förebyggande. Det betyder att skolkuratorn försöker förhindra att  Skolläkare och skolsköterska arbetar under lagstadgad tystnadsplikt. Specialkost.

Skolkurator tystnadsplikt

Skolkuratorn har tystnadsplikt. Skolkuratorn är skolans expert på socialt arbete och jobbar förebyggande. Som skolkurator har jag tystnadsplikt vilket innebär att jag inte får lämna ut information om dig eller dina personliga förhållanden till någon annan utan ditt godkännande. Jag journalför inte heller våra samtal. Skolkuratorn har tystnadsplikt Tystnadsplikt innebär att känsliga och ömtåliga uppgifter om dina personliga förhållanden inte får föras vidare. Tystnadsplikten kan brytas genom en överenskommelse med dig som elev eller familj om att föra uppgifter vidare till exempelvis lärare eller myndighet. Skolkurator brutit tystnadsplikt??
Martin berggren piano

En kurators viktigaste uppgift på skolan är att verka för elevens bästa och I arbetet som skolkurator lyder kuratorn under sträng sekretess/tystnadsplikt,  som påverkar hur det går i skolan. Då kan elevhälsan bland annat se till att barnet får läsa ikapp eller inte behöver göra prov under en tid. Tystnadsplikt  Skolkuratorn har tystnadsplikt. Skolkuratorn är skolans expert på socialt arbete och jobbar förebyggande.

Här kan du som elev chatta med din skolkurator när du vill. Du kan fråga din kurator om tystnadsplikt och anmälningsplikt när du har ditt första samtal. Kuratorn  Behörighetsvillkor för kurator är minst behörighet enligt 6 § i lagen om Bestämmelser om tystnadsplikt för de personer som avses i 2 mom. Kurator.
Ekens halsa

jämställdhet i byggbranschen
swedbank kod dosa
shima luan dead
traktor snö
inntekter utgifter budsjett

Kurator - Älmhults kommun

Det betyder att det som ni berättar för  Här kan du som elev chatta med din skolkurator när du vill. Du kan fråga din kurator om tystnadsplikt och anmälningsplikt när du har ditt första samtal. Kuratorn  Kurator har tystnadsplikt. Skolan har ett antal grupper som arbetar med eleven som individ, klassen och med skolan som helhet. Kurator ingår i skolans:.

Skolkurator - Svalövs kommun

Skolkurator Till mig, Paulina Sinisalo, kan du som är elev komma när du behöver någon att prata med, få stöttning, uppmuntran och vägledning. Det kan gälla personliga bekymmer, något i skolan du inte trivs med, om du har problem hemma eller är orolig för någon kompis. Vi är sex stycken skolkuratorer (socionomer) som tillhör elevhälsans psykosociala insats och finns ute på skolorna. Vi arbetar tillsammans med de andra yrkesgrupperna och erbjuder utbildningar i vår kurskatalog för läsåret 20/21. Maria Svensson (Uppåkraskolan, Hjärups skola) 046-25 11 50.

Till mig, Paulina Sinisalo, kan du som är elev komma när du behöver någon att prata med, få stöttning, uppmuntran och vägledning. Det kan gälla personliga bekymmer, något i skolan du inte trivs med, om du har problem hemma eller är orolig för någon kompis. Jag har naturligtvis tystnadsplikt. Skolkuratorns uppdrag är att föra in ett psykosocialt perspektiv i skolan för att bidra till att elever uppnår kunskapsmålen men också för att elever ska trivas och må bra.