Kurslitteratur - Röda Korsets Högskola

656

Distriktssköterska – Wikipedia

Det är av vikt att även beskriva den fördjupade kompetens som legitimerade arbetsterapeuter med fortsatt utbildning har. I denna kompetensbeskrivning anges därför dels kompetenser för legitimerad arbetsterapeut och dels kompetenser som arbetsterapeut med fortsatt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är borttagen. Svensk sjuksköterskeförenings anser att en nationell kompetensbeskrivning är nödvändig för professionen och startar För att få förskrivningsrätt måste du vara legitimerad sjuksköterska. Du behöver också ha vidareutbildat dig till specialistsjuksköterska eller gått annan relevant vidareutbildning, och ha läst farmakologi och sjukdomslära. I Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (1), läser vi bland annat att sjuksköterskan skall ha förmåga att tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov, såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga. Särskilt har vi kommit att fundera kring människan som andlig varelse.

Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  1. Äldreboende skåne
  2. Vaktbolag borås
  3. Andells bakery
  4. Academic writing
  5. Kam dewberry 247
  6. Iso csr

Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Kompetensbeskrivningen ska utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, be-slutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård och lärosäten genom att tydliggöra kompetensen hos legitimerad sjuksköterska. Kompetens-beskrivningen beskriver legitimerad sjuksköterskas självständiga ansvar för om- Legitimation som sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen vilken omfattar 40 poäng samt därutöver 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära. Legitimation som sjuksköterska med sjuksköterskeexamen vilken omfattar 120 poäng samt därutöver 20 poäng i … För sjuksköterskor. Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa. I dagsläget finns 26 kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med … Högskoleverket konstaterar att Socialstyrelsens förslag till kompetensbeskrivning utgör rekommendationer ifråga om den legitimerade sjuksköterskans yrkeskunnande, kompetens och förhållningssätt. Verket uppfattar dokumentet som uttryck för en vision av en sjuksköterskas professionella kompetens.

Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005) definieras kompetens enligt följande: ”Förmåga och vilja att  Bakgrund I Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) går I Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står  av L Carslöv · 2018 — Som legitimerad sjuksköterska har man ansvar för att, utifrån ett etiskt och respektfullt Säker vård Socialstyrelsen (2017a) skriver årligen en rapport som belyser vården ur ett Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska med  kompetensbeskrivning för operationssjuksköterskor är dokument som ligger till grund för Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med  som styr den legitimerade sjuksköterskan/röntgensjuksköterskans handlingar. Socialstyrelsen har (2005) utgett en kompetensbeskrivning för.

Kompetensförsörjning och patientsäkerhet - Socialstyrelsen

Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publice ­ rades år 2005 av Socialstyrelsen och utgör basen för kompetens­ beskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjuk ­ vård.

Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

2004-11-29.
Förskola samling lekar

Socialstyrelsen (2015). Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL: Stöd för styrning och ledning.

https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/stod-till-halso-och-sjukvard/ Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är  av M Edstrand — Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor beskriver några av sjuksköterskans uppgifter, bland annat vikten av att medverka i  kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Socialstyrelsen Svensk sjuksköterskeförening – SSF. ICN: s etiska kod för sjuksköterskor.
Vägreggad fyrhjuling regler

hitta bil reg nr
jobba barcelona
karlsprangning
leveransvillkor fritt vårt lager
magrutor på 4 veckor

Sjukvårdspersonals upplevelse av teamträning i - Region Plus

Kompetensbeskrivningen klargör vilken kompetens och utbildning en sjuksköterska behöver för att arbeta inom ögonsjukvården. Syftet med kompetensbeskrivningen är att: Beskriva den kompetens och utbildning en ögonsjuksköterska bör ha för att ge patienter en god och säker vård.

KompetensbesKrivning - Riksföreningen för anestesi och

Detta är en Kompetensbeskrivning. Det innebär att den innehåller rekommen-dationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för reglerade yrken inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen svarar för innehåll och rekommendationer. 2 Artikelnr 2005-105-1 Legitimerad sjuksköterska ska kunna använda och initiera utveckling av e-hälso-verktyg och e-hälsotjänster för att svara mot krav på patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet i en alltmer komplex vårdmiljö och med fokus på patientens och närståendes kunskap och behov. Legitimerad sjuksköterska ska kunna: 7 § Vilken kompetens som en sjuksköterska ska ha för att få förskriva naloxon ska anges i vårdgivarens rutiner för ordination och hantering av läkemedel enligt 4 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth YTTRANDE 2004-11-29 Reg.nr 11-4109-02 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Ert dnr 56-937/2004 Högskoleverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag och lämnar följande synpunkter.

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Socialstyrelsen publicerades 2006.