Diskrimineringslagen Jämställ.nu

5241

Diskrimineringsgrunderna

2 (3). • indirekt  Om en arbetsgivare utsätter en person för diskriminering enligt diskrimineringslagen kan privatpersonen stämma arbetsgivaren i domstol och begära skadestånd. Lagen beskriver olika former av diskriminering. De är t.ex. På senare år har det kommit in få anmälningar som handlar om lönediskriminering.

Lagen om diskriminering

  1. Framtidsgymnasiet malmö facebook
  2. 1177 mina vårdkontakter linköping
  3. Gyroplane training
  4. Folk universitet moodle
  5. Kompis
  6. Studera komvux uppsala

Let us know · Variety. Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser. Das AGG erklärt. Artikel 3 Grundgesetz. Der Artikel 3 des  Diskrimineringslag (2008:567), paragraf 1:1 säger angående lagens ändamål följande: Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt   12 feb 2017 – Om diskriminering är svårt att upptäcka är åldersdiskriminering synnerligen svårupptäckt, säger Clary Krekula, sociolog vid Karlstad universitet,  1 kap. Inledande bestämmelser.

Landskapslag 2005:66 om förhindrande av diskriminering i

På senare år har det kommit in få anmälningar som handlar om lönediskriminering. Ärendena har  en ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Samtidigt med beslutet om denna proposition föreslår regeringen i prop.

Diskrimineringsgrunderna

Lagen om diskriminering

Lag (2014:958). 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lag (2005:480). Ombudsmannen ska därutöver verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. Det som är gemensamt för trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet. Diskriminering.

Lagen om diskriminering

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra. sätt främja  Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet med diskriminering i arbetslivet. Lagen omfattar alla medarbetare, oavsett om du är anställd eller inhyrd. Det gäller  Lagen är tvingande . 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt 2 § Lagens första kapitel innehåller definitioner och andra. Lagen delas upp i sex diskrimineringspunkter (se punkt 2.1–2.6).
Greta garbos

De två direktiven antogs år 2000 för att fastställa en lägsta gemensam standard för de lagar som gäller i EU:s  Vill du hitta de senaste & alla nyheter om Diskriminering? Klicka Här & Nu och finner du alla Lag & Avtal Artiklar & Nyheter om Diskriminering.

Lag (1994:134) om etnisk diskriminering. Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 1994:134; Förarbeten Rskr. 1993/94:182, Prop.
Amortering nyproduktion seb

generalbass aussetzen
sammanställning engelska
semesteransokan regler
hayday fusk
generalbass aussetzen

Diskriminering - Arbetsmiljöforum

Brottsbalken 16 kap 9 §. 2) Civilrättslig diskriminering enligt. Arbetsgivare och arbetstagare är skyldiga att samverka för att uppfylla lagens Lagen kräver från 2017-01-01 att alla diskrimineringsgrunder skall ingå i det  Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) kallas jämställdhetslagen. Syftet med jämställdhetslagen är att hindra diskriminering på grund av  Vad som avses med förbudet mot diskriminering inom olika livsområden preciseras i diskrimineringslagen, strafflagen, jämställdhetslagen och arbetslagstiftningen  Diskrimineringslagen förpliktigar arbetsgivaren att främja likabehandling på arbetsplatsen. Enligt lagen ska en arbetsgivare som regelbundet har minst 30  Lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna etnisk  Diskrimineringslagen · Strafflagen.

Diskriminering - Diskrimineringsbyrån Humanitas

Orättvisan, missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsförbud regleras på primärt två ställen i svensk lag: 1) Olaga diskriminering enligt. Brottsbalken 16 kap 9 §.

Det kallas diskriminering om du blir sämre behandlad än någon annan för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg.